Põlli kool

Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ülevaade hariduselust
Ajalooandmete põhjal on kool Põllis olnud alates 18. sajandi lõpust, mil õppetöö põhines veel koduõpetusel. Täpsemad andmed pärinevad aastast 1919, kus kool kandis nimetust Põlli Kõrgem Rahvakool. 1920. aastast, kui Põlli mõis likvideeriti, sai mõisa härrastemajast ümbruskonna keskne koht ja sinna viidi üle ka kool, mis nimetati Varbola maalinnuse järgi Varbola kooliks. Ümbruskonnas oli veel kaks kaheklassilist kooli – Ohukotsus ja Pajakal. Alates 3. klassist käisid kõik lapsed Põllis koolis.

Tolleaegsed juhatajad tegid tugevat tööd, et kool oleks elujõuline. 1928. aastal oli koolis juba üle saja õpilase. Kooli juurde asutati kaheaastane täienduskool kodumajanduse alal. 1940. aastal muudeti kool seitsmeklassiliseks. Koolis oli palju raamatuid ja õppevahendeid. 1941. – 1945. aasta sõda muutis koolielu, õpilaste arv vähenes järsku ja õpetajad paiskas sõda laiali. Kuid 1946. aastal oli kool taas seitsmeklassiline ja nimetati Varbola Mittetäielikuks Keskkooliks. Kooli käisid lapsed Ohukotsust, Pajakast, Ohulepast jm. 1952 ühendati kaks kooli – Varbola Mittetäielik Keskkool, Vaimõisa 7-klassilise kooliga ja Põlli jäi ainult neli klassi. Sellest ajast peale hakkas õpilaste arv iga aastaga vähenema. Põhjuseks elanikonna vähesus. 1960. aasta augusti lõpul kool likvideeriti.

Kontakt

www.pollikyla.ee