7. Järelvalve

Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

7.1. MTÜ "Põlli" kontrollorganiks on kuni kolmeliikmeline revisjonikomisjon, või revident. Revisjonikomisjon (revident) valitakse põhikirjas sätestatud korras kuni kolmeks aastaks.

7.2. Revisjonikomisjon (revident) kontrollib MTÜ "Põlli" juhatuse poolt vastuvõetud otsuste ja muude otsuste täitmist, vara ja vahendite kasutamist ja käsutamist vähemalt üks kord aastas s.o. majandusaasta lõppedes 2 kuu jooksul;

7.3. Revisjonikomisjon (revident) koostab revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.

Kontakt

www.pollikyla.ee