Põhikiri

Mittetulundusühing "Põlli" (MTÜ "Põlli") on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev õhendus ning loodud Põlli küla säilitamise, majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu toetamiseks, külaelanike huvide ja vajaduste kaitsmiseks ning muude mittetulunduslike eesmärkide saavutamiseks (väljavõte MTÜ põhikirjast).

MTÜ eesmärk

MTÜ "Põlli" tegevuse põhieesmärgiks on maa- ja külaelu säilitamisele, taaselustamisele ja arengule kaasaaitamine 

Juhatuse liikmed

Eli Laaser - juhatuse esimees/naine
Marju Plamus - juhatuse liige
Kuido Kork - juhatuse liige
Maanus Buht - juhatuse liige
Mati Gubinski - juhatuse liige

Põhikiri

Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
pdf PÕHIKIRI TÄISPIKKUSES (.PDF vormingus)

Kontakt

www.pollikyla.ee