Varbola vanad rannamoodustised

Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

moodustised
Varbola vanade rannamoodustiste kaitseala, asub Raplamaal Märjamaa vallas Põlli küla piirides. Ala võeti kaitse alla 1973. aastal ja laiendati 1981. aastal. Rannamoodustistel asub Põhja-Eesti suurim linnus – Varbola maalinn. Aluspõhjalist kõrgendikku ümbritsevad kunagise Balti jääpaisjärve rannamoodustised, mis on teadusele vajalikud Läänemere arengu uurimisel. Balti jääpaisjärve varasema perioodi astang asub linnuse lääne- ja põhjajalamil ning kulgeb sealt edasi lõunapoole. Linnusekaevus paljandub 3-4 m sügavusel aluspõhja juuru lade. Linnusekaevu paljand on stratotüübiks Eesti siluri ladestu vanimale Varbola kihistule, mis mujal Eestis praktiliselt ei paljandu. Abrasiooniastangust kõrgemal asub rannavall, suhtelise kõrgusega 4-5 m. Kogu kõrgendiku lagi on pealt lainja reljeefiga, üksikute kuni 3m kõrguste küngastega. Kogu ala üldlangus on lõuna suunas. Alal esineb rohkesti rändkive. Ala pindala on 801 ha.

rannamoodustised

Kontakt

www.pollikyla.ee