Teeme ära talgud jätsid jälje Varbolas ja Valgus

Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Talguline Põlli külast
Varbolas oli abilisi üle Eesti

“Teeme ära 2011” talgud olid järjeks eelmiste aastate Põlli küla talgutele, aga seekord olid talgud ülemaakonnalised. MTÜ Põlli, RMK ja Märjamaa vald on sõlminud koostöölepingu Varbola linnuse korrashoiu ja hooldamise kooskõlastuse osas.

7. mail toimetas Varbola linnuse talgupäeval võsa trimmerdades ja oksi korjates pea sada inimest. Oma esimesed ristsed sai nendel talgutel Põlli küla võsatrimmer, mis osteti Kohaliku Omavalitsuse Programmist saadud toetuse eest. Üheskoos puhastati kuivanud okstest, risust ja võsast muinaslinnuse ees olevad liikumisrajad ja platsid. Üks viiendik linnuse vallist on nüüd palju avaram ja valgusküllasem. Palju tööd on aga veel teha, et rajada liikumisrada ümber linnuse. Talgujuht on juba järgnevaid koristustöid koos RMK esindajaga planeerima hakanud. Esmalt kutsuti 20. mail Varbola kooli õpilased talgupäevale.

Valdav osa 7. mai talgulistest oli Põlli ja Varbola küla rahvas. Kuid olid ka naabrid Pajaka, Vaimõisa ja Purga külast, Valgust, Märjamaalt ja mujalt Rapla maakonnast, samuti Nissi vallast, Tallinnast ja isegi Tartust. Võib öelda, et linnust korrastama kogunes rahvast üle Eesti. Talgujuht Eli Nevski oleks soovinud näha talgutel rohkem abikäsi Varbola piirkonna küladest ja maakonnast, kuna linnus on suurim looduslik turismiobjekt maakonnas, kuid talgutele tullakse ju omal vabal tahtel ja seepärast rõõmustas talgujuht iga osalenud kätepaari üle.

Põlli külarahvas võttis oma südameasjaks puhastada talgupäeval linnuse ümbruses olevad objektid: oma küla infostend, ohvrikivi ja kindral Laidoneri auks istutatud 76aastase tammepuu ümbrus. Ka paigaldati kuus uut naabrivalve silti.

Maitsva talgusupi keetis kõigile ja kringli küpsetas Ülle Eesalu, Varbola piirkonna kohalik toitlustaja. Pärast maitsvat kõhutäit said talgulised oma loomingulisust näidata. Järgnes Varbola linnuse suveniiri / meene ettepanekute voor, mida aitasid läbi viia Iris Haiba Raplama RAEKist ja Triin Matsalu Märjamaa vallavalitsusest. Talgulistel lasti oma ideed ja mõtted paberile joonistada ja seejärel tuli neid ka teistele tutvustada. Korraldajad tegid meene ideedest kokkuvõtted ja need on vaadata Varbola rahvamajas. Kell 19 olid kõik talgulised oodatud simmanile Varbola rahvamajja, kus talgulisi tantsutas kohalik ansambel Ah Sa Raks.

Varbola linnuse heakorra, mõttetalgute ja simmani läbiviimiseks saadi toetust LEADER programmist. Projekti elluviija Eli Nevski tänab kõiki talgutel osalejaid ning toetajaid: Saku Lätet, kelle vesi oli kuumal talgupäeval kõige “minevam kaup”, OÜ Pajaka Puitu, kes hoolitseb selle eest, et kokkukorjatud oksad oma õige koha leiaksid ning Ivar Kuljust, kelle helitehnika- ja mõnusa muusikata me linnusel kuidagi hakkama ei saa.

Valgu talgutest loe 1. juuni 2011 Märjamaa Nädalalehest

Kontakt

www.pollikyla.ee