8. MTÜ "Põlli" vahendid, nende moodustamine ja kasutamine

Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

8.1. MTÜ "Põlli" vahendid moodustuvad:

8.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;

8.1.2. nii kodu- kui välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute vahenditest ja varadest, annetustest ja sponsorlusest;

8.1.3. heategevusüritustel saadud summadest ja MTÜ "Põlli" finantstuludest;

8.1.4. tasuliste ürituste pääsmete realiseerimisest;

8.1.5. riiklikest toetustest,

8.1.6. välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide abist;

8.1.7. muudest tuludest ja laekumistest.

Kontakt

www.pollikyla.ee