11. Vara jaotamine

Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

11.1. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist otsustab üldkoosolek allesjäänud vara jaotamise MTÜ "Põlli" lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute vahel tingimusel, et nad kasutavad vara heategevuslikel eesmärkidel avalikkusehuvides ja informeerivad sellest ajakirjandust.

11.2. MTÜ "Põlli" sundlõpetamise korral, põhjusel, et selle eesmärk või tegevus on vastuolus kriminaalseaduse, põhiseadusliku korra või heade kommetega, jääb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist järele jäänud vara riigile.

11.3. Vara ei või õigustatud isikute vahel välja jagada enne kuue kuu möödumist likvideerimisteate avaldamisest.

12. MTÜ "Põlli" põhikiri on vastu võetud üldkoosoleku poolt 16.märtsil 2013.a

 Juhatuse liikmed:
Mati Gubinski
Maanus Buht
Kuido Kork
Marju Plamus
Eli Laaser

Kontakt

www.pollikyla.ee