1. Üldsätted

Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

1.1. Käesoleva põhikirja alusel tegutsev mittetulundusühing "Põlli" (MTÜ "Põlli") on vabatahtliku rahvaliikumise põhimõttel tegutsev ühendus, mis on seadusega sätestatud korras registreeritud ja tegutseb oma liikmete omavalitsuse alusel ning on loodud Põlli küla säilitamise, majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu toetamiseks, külaelanike huvide ja vajaduste kaitsmiseks ning muude mittetulunduslike eesmärkide saavutamiseks.

1.2. MTÜ "Põlli" juriidiline aadress on Põlli küla Märjamaa vald Rapla maakond Eesti Vabariik 78203

1.3. MTÜ "Põlli" tegevuse eesmärgiks ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ja jaotamine. MTÜ "Põlli" kasutab tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.4. MTÜ "Põlli" juhindub oma tegevuses põhiseadusest, seadustest, muudes õigusaktidest ja oma põhikirjast. Oma õiguste teostamiseks on õigus pöörduda riigiasutuste, kohalike omavalitsuste või kohtu poole. MTÜ "Põlli" on juriidiline isik alates tema registreerimise momendist ja tal on oma pitsat, arveldusarve ning muu vajalik sümboolika.

1.5. MTÜ - l "Põlli" on õigus asutada kindlaksmääratud korras oma filiaali esindusi, kontoreid, agentuure ja osakondi, samuti ühisettevõtteid ning osaleda igat liiki organisatsioonides millede tegevuse eesmärk vastab tema omale, luua oma tegevuseks vajalikke ettevõtteid ja asutusi nii vabariigis kui ka teistes riikides.

1.6. MTÜ "Põlli" majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Kontakt

www.pollikyla.ee